Vindretning

Vindinstrument

    Vindretningen måles med en vindfane,
    den øverste del af vindinstrumentet til venstre.

    Den grønne pil angiver vindretningen på
    tidspunktet for aflæsning, den røde
    pil angiver den gennemsnitlige vindretning.

    Vindretningen udlæses i grader
    under instrumentet
Vindstyrke

Vindinstrument

    Vinhastigheden måles med et anemometer,
    den nederste del af vindinstrumentet til
    venstre.

    Den blå pil angiver vindhastigheden på
    tidspunktet for aflæsning, den røde
    pil angiver den gennemsnitlige vindhastighed.

    Vindhastigheden udlæses i meter pr. sekund
    under instrumentet

    Den lille ramme i indtrumentet angiver
    vindstyrken i Beaufort (Bft)

        Klik her for vindstyrketabel
Vindstød

Vindinstrument

    Vindstød måles med et anemometer,
    den nederste del af vindinstrumentet til
    venstre.

    Den blå pil angiver den maksimale
    vindhastighed siden sidste aflæsning
    den røde pil angiver den maksimale
    vindhastighed i indeværende døgn.

    Vindhastigheden udlæses i meter pr. sekund
    under instrumentet

    Den lille ramme i indtrumentet angiver
    vindstyrken i Beaufort (Bft)

        Klik her for vindstyrketabel
Lufttryk

    Lufttrykket måles med et barometer og udlæses i hekto Pascal (hPa)
    (talmæssigt det samme som millibar).

    Pilen angiver den øjeblikkelige værdi og denne udlæses i tal
    i den nederste del af instrumentet

    Samme sted udlæses også tendensen. På instrumentet til venstre
    er trykket 1023,0 mb faldende med 0,2 mb pr. time
Luftfugtighed

    Luftens fugtighed måles med en fugtighedssensor og angives i
    procent (%) relaiv fugtighed. At fugtigheden er relativ refererer til den
    mængde vand, luften kan indeholde ved den pågældende temperatur

    Når instrumentet til venstre angiver en fugtighed på 50% betyder det
    at den pågældende luft indeholder halvdelen af den mængde vand
    (f.eks. i gram pr. kubikmeter) den i alt kan indeholde
    ved den aktuelle temperatur
Dugpunkt

    Dugpunkt er et andet udtryk for luftens fugtighed.
    Dugpunktet er den temperatur, den pågældende luft skal afkøles til
    for at nå 100% relativ fugtighed.

    Ved denne temperatur begynder luftens fugtighed at udfælde på genstande (dug),
    eller vandet kan udfældes i luften som små dråber, hvilket giver anledning til skyer eller
    tåge. Hvis temperaturen er tilstrækkelig lav dannes iskrystaller.
Skybase

    Skyhøjden er ikke udtryk for en konkret måling,
    Den beregnes på baggrund af luftens temperatur og dugpunkt.

    Temperaturen aftager med højden, og når man kender temperaturen
    ved jordoverfladen kan man beregne i hvilken højde, dugpunktet nås.

    Beregningen er dog ikke helt nøjagtig i alle tilfælde, idet temperaturgradienten,
    (temperaturfaldet pr. meter) kan variere, ligesom der ofte
    forekommer skyer i flere højder.
Temperatur

Temperatursensor

    Temperaturen måles med en temperatursensor.

    Denner er anbragt i en skærm som tillader
    luften at passerer, men som forhindrer vand
    (regn) og solstråling i at influere på målingerne.

Nedbør

Regnmåler

    Nedbøren måles med en regnmåler.
    Denne er udformet som en tragt med et
    veldefineret åbningsareal.

    Vandet ledes ned i en slags ske, der opsamler
    en bestemt mængde vand, hvorefter den
    tipper og tømmes. Denne bevægelse registreres
    af en sensor, og systemet kan beregne samlet
    nedbør og intensiteten (mm pr. time) på
    grundlag af antal gange skeen har tippet,
    samt åbningsarealet af tragten.
Sol

Solstrålingssensor

    Solstrålingen måles med en sensor,
    der primært måler stråling i området
    fra ca. 350 til ca. 1100 nm, hvilket er lidt
    mere end det synlige område (ca. 400-700 nm).

    Solstrålingen varierer med den geografiske
    position, årstiden og tidspunkt på dagen

    Med kendskab til position, dato og klokkeslæt
    for en måling beregnes den aktuelle solstråling
    som en procentdel af den maksimale
    solindstråling for det pågældende
    sted og tidspunkt.

    Værdier over 80% opleves som klart solskin.
    Lavere værdier er udtryk for mere eller
    mindre skyet vejr, mere skydække
    desto lavere værdierne er.