Detaljer og gemte data


Screenplot
Detaljerede vejrinformationer. Observationstidspunkt er anført nederst i midten. Graferne viser forløbet de sidste 12 timer


72 timers graf

         

Observationer fra de sidste 72 timer

Plot af vindretningen de sidste 12 timer. Hver cirkel repræsenterer 2 timer. Den ydereste ring viser observationer fra de to sidst timer, den næste ring viser observationer der er to til fire timer gamle og så fremdeles.